Cultuur en Tradities

Traditionele liederen

De folkloristische liederen uit Oekraïne zijn verzameld en soms bewerkt door verschillende componisten onder wie onze oprichter, Dr. M. Antonowycz en anderen die de waarde van dit cultuurgoed onderkennen. We zingen de vaak vrolijke en soms melancholische melodieën tijdens onze concerten in theaters of kerken.

Tijdens de concerten dragen wij de Oekraïense cultuur uit, we dragen dan de feestelijke kleding, gemaakt in West Oekraïne.
De authentieke Oekraïense borduurpatronen op de blouses zijn ontleed aan de iconografische symbolen: de roos voor liefde, volmaaktheid, de maagdenpalm voor onvergankelijkheid, de druiventros voor het Laatste Avondmaal en het eikenblad staat voor onsterfelijkheid.
De kleuren verwijzen naar verschillende regio’s waar traditioneel deze kleuren gedragen werden.

Byzantijnse gezangen

Het Lysenko Koor zingt Byzantijnse muziek tijdens de viering van de oosters-orthodoxe of oosters-katholieke liturgie. Deze liturgische gezangen zijn van een ongekende schoonheid. Voor de uitvoering van liturgische zang is gekozen voor meer ingetogen kostuums met de nationale kleuren blauw en geel.

Iconen


Verbonden met de muzikale traditie zijn de iconen. Ze horen bij het kerkelijke en spirituele leven van deze kerken en hun parochianen.
Een icoon (letterlijk: tekening) is een afbeelding van Christus, de Moeder Gods of heiligen. Ze worden volgens de regels van de canon geschilderd op hout en de afbeelding verwijst naar hun persoon en levenswijze als voorbeeld voor de gelovigen.

In de westerse katholieke kerken ontbreekt de iconostase – een wand gevormd door iconen tussen het schip van de kerk en het altaar – en daarom wordt tijdens vieringen een viertal iconen neergezet op deze plaats in de kerk, door Lysenko. De iconen van de Christus en van Maria zijn altijd aanwezig tijdens een viering.

Johannes Chrysostomus en Nicolaas zijn gekozen door gekozen om hun verbondenheid met de liturgie en de kerk in Nieuwegein.

Back to top