Cultuur en Tradities

Repertoire

Het Lysenko Koor zingt Byzantijnse en folkloristische / traditionele liederen uit Oekraïne. De muziek is afkomstig uit de oude culturele en voortlevende traditie van Oekraïne. Deze liturgische gezangen zijn van een ongekende schoonheid. De folkloristische liederen uit Oekraïne zijn verzameld door o.a. Dr. M. Antonowycz en diverse bekende Oekraïense componisten, zoals Vedel die de muziek voor Mnohaja lita schreef. We zingen de vaak vrolijke Kozakkenliederen en de soms melancholische melodieën tijdens onze concerten in theaters of kerken. De liederen geven een prachtige indruk van de liefde, de hartstocht en weemoed van de Oekraïners.

Traditionele liederen

Tijdens de folkloristische/traditionele muziek gezongen tijdens concerten dragen dragen dan de feestelijke kleding, gemaakt in West Oekraïne.
De authentieke Oekraïense borduurpatronen op de blouses zijn ontleed aan de iconografische symbolen: de roos voor liefde, volmaaktheid, de maagdenpalm voor onvergankelijkheid, de druiventros voor het Laatste Avondmaal en het eikenblad staat voor onsterfelijkheid.
De kleuren verwijzen naar verschillende regio’s waar traditioneel deze kleuren gedragen werden.

Byzantijnse gezangen

Het Lysenko Koor zingt Oekraïense Byzantijnse gezangen tijdens de viering van de Byzantijnse liturgie van Johannes Chrysostomus. Als we liturgische gezangen zingen – onze bijdrage aan de liturgische viering in een kerk – kiezen we voor meer ingetogen kostuums met de nationale kleuren blauw en geel.

Iconen


Verbonden met de muzikale traditie zijn de iconen. Ze horen bij het kerkelijke en spirituele leven van deze kerken en hun parochianen.
Een icoon (letterlijk: tekening) is een afbeelding van Christus, de Moeder Gods of heiligen. Ze worden volgens de regels van de canon geschilderd op hout en de afbeelding verwijst naar hun persoon en levenswijze als voorbeeld voor de gelovigen.

In de westerse katholieke kerken ontbreekt de iconostase – een wand gevormd door iconen tussen het schip van de kerk en het altaar – en daarom wordt tijdens vieringen een viertal iconen neergezet op deze plaats in de kerk, door Lysenko. De iconen van de Christus, Maria en Sint Nicolaas zijn altijd aanwezig tijdens een viering.

Johannes Chrysostomus is gekozen vanwege de verbinding met de liturgie en de icoon van Sint Nicolaas om de verbondenheid met de St. Nicolaaskerk in Nieuwegein. Paul Brenninkmeijer, priester van deze kerk, is tevens de schilder van deze iconen.

Back to top