OVER ONS: Iconen
Een icoon (letterlijk: tekening) is een afbeelding van Christus, de Moeder Gods, heiligen of hoogfeesten.
Iconen horen bij de oosters-orthodoxe- en de oosters-katholieke kerken en zijn onlosmakelijk verbonden met het kerkelijke en spirituele leven van deze kerken en hun gelovigen.
Iconen zijn geschilderd op een houten paneel met in achtneming van bepaalde regels. Deze regels zijn vervat in de schildersboeken (de zg. canon) en hebben de bedoeling voor zuiverheid en uniformiteit te zorgen en niet af te wijken van de leerstellingen van de Kerk. Zo mag God als vader nooit worden afgebeeld, wel van de Godmens Jezus Christus. Heiligen mogen worden afgebeeld, omdat zij door hun persoon en levenswijze naar Christus verwijzen.
Het schilderen van iconen is binnen de Oosterse kerken een werk waarvoor Gods zegen gevraagd wordt; het gaat in de regel gepaard met gebed en vasten. Een icoon wordt meestal niet gesigneerd, omdat men ervan uitgaat dat het Gods hand is die het schilderen begeleidde; de Grieken signeren hun iconen wel. Iconen zijn vooral ontstaan in landen waar het christendom in de vorm van Oosterse orthodoxie de godsdienst is.
Iconen zijn onmisbaar in de geloofsbeleving van de Oosterse Christenen. Door iconen kijken Christus, Maria en andere heiligen ons aan. Door iconen ervaren zij, dat de hemel in ons gewone leven niet ver is.
In de Oosterse kerken staat tussen altaar en het schip van de kerk een wand met iconen, de zogenaamde iconostase. Hierachter bevindt zich het Heilige der Heiligen.

In niet-Oosterse kerken ontbreekt de iconostase en wordt tijdens de viering van de Byzantijnse liturgie gebruik gemaakt van een vereenvoudigde vorm. Voor het altaar worden een aantal iconen geplaatst.
Die afbeeldingen zijn altijd de iconen van Christus en Maria, aangevuld met iconen van zelf gekozen heiligen.
Het Lysenko Koor heeft voor Johannes Chrysostomus, volgens wie de Byzantijnse liturgie wordt uitgevoerd, als derde icoon gekozen. De vierde icoon St. Nicolaas is gekozen omdat dat de heilige is waarnaar de kerk in Nieuwegein is vernoemd.
Volg ons op
Wil je inlichtingen over mogelijkheden van optredens van Het Lysenko Koor of anderszins:  CONTACT