Levensvreugde en levensgevoel tot uitdrukking brengen.
Nederlandse koren die hun betrokkenheid bij een cultuur/land laten horen en zien. Dat kunnen volksliederen zijn maar ook uitingen van specifieke muziek, modern of historisch.
Een  koor kan ook op andere manieren dan het zingen van liederen, hun betrokkenheid met de bezongen cultuur tot uiting brengen..
De betrokkenheid bij een land kan behalve op muziekgebied,  ook betrekking hebben  op ondersteuningsprogramma’s en/of uitwisselings-programma's.
De liederen moeten in de oorspronkelijke taal gezongen worden.
Het koor moet bereid zijn een gezamenlijk nummer in te studeren, voor een spetterend slotstuk tijdens het concert.

De organisatie zal de deelnemende koren gastvrij ontvangen. Afhankelijk van de hoogte van de gerealiseerde fondswerving  kan gekeken worden naar een tegemoetkoming van uw kosten (reis, dirigent). U hoort zo spoedig mogelijk van ons.

Zoals u hierboven kunt zien streven wij naar een spectaculair project. En hopen dat dit concept navolging krijgt. Bij succes overwegen wij dit eens in de drie jaar te herhalen. Klik op
hier voor direct aanmelden.
DOELSTELLING CULTUUR KOREN FESTVAL 2018
 
m
Profiel van deelnemende koren

of neem contact op met ons secretariaat:
Dirk Krijgsman, Vletweide 11, 3981 ZK Bunnik.
Tel.: 0624758426 Mail: info@cultuurkorenfestival.nl
Muziek verbroedert: een nieuw Festival
Nu zo velen in de wereld elkaar naar het leven staan is verdraagzaamheid en begrip zeer belangrijk.  Het Lysenko Koor heeft het initiatief genomen om bovenstaande gedachte breder uit te dragen. Als Nederlands koor dat een buitenlandse cultuur vertegenwoordigt,  willen wij een signaal afgeven, namelijk dat we beter over de grenzen van cultur
ele verschillen heen samen muziek kunnen maken, dan die verschillen uit te meten met vaak een conflict tot gevolg.
Met het thema “Muziek Verbroedert” pogen we dat vorm te geven.
Het Lysenko Koor wil samen met andere koren laten zien en horen dat muziek over de grenzen heen verbroedert en mensen dichter bij elkaar brengt. Het Lysenko koor heeft in de afgelopen 20 jaar een enorme ervaring opgedaan met het zingen van repertoire uit Oekraïne.
Dit motiveert het Koor nu om - met andere koren die zich hebben gespecialiseerd in de muziek van een bepaald land of cultuur - uit te nodigen voor een gezamenlijk project. “Muziek verbroedert” wordt een festival met zeer gevarieerde koormuziek uit verschillende landen !