Registreer ons vrijblijvend voor de toekomst.
Naam koor

Zangcultuur

Naam contactpersoon

Adres contactpersoon

Postcode/plaats

Telefoon

E-mail

Website
Cultuur Koren Festival 2021
Voor het Cultuur Koren Festival 2018 hebben wij op dit moment genoeg inschrijvingen.

Indien u geinteresseerd bent zetten we u op een lijst voor volgende edities van dit festival (de bedoeling is dit eens in de drie jaar te herhalen). We zullen de bij ons bekende koren vooraf benaderen.