Stuur ons meer inlichtingen hierover
Ons koor doet mee, stuur ons de uitnodiging.
Naam koor

Zangcultuur

Naam contactpersoon

Adres contactpersoon

Postcode/plaats

Telefoon

E-mail

Website
Cultuur Koren Festival
Voor het Cultuurkorenfestival 2018 hebben wij op dit moment genoeg inschrijvingen. Indien u zich toch nog wilt aanmelden dan kan dat maar zetten we u op de reserve lijst. Voor volgende edities van dit festival (de bedoeling is dit eens in de drie jaar te herhalen) zullen wij de bij ons bekende koren vooraf benaderen.